InvestNL

Jaarverslag 2021

Morgen mogelijk maken

Download het jaarverslag
Voorwoord CEO

Voorwoord CEO

Samen op weg naar meer impact

In 2021 is het cruciale belang van de overgang naar een carbonneutrale en circulaire economie nog duidelijker en urgenter geworden. We zijn trots op de financieringen en ontwikkeltrajecten die we in het verslagjaar hebben kunnen uitvoeren en beseffen tegelijkertijd dat we nog maar aan het begin staan van onze opdracht.

Lees het voorwoord
Op weg naar groene waterstof en groen gas

Op weg naar groene waterstof en groen gas

SCW zet organische reststromen om in groene waterstof en groen gas met haar unieke “Superkritische Water Vergassing” technologie. Zo ontstaat een duurzaam alternatief voor aardgas.

Lees meer
Kritieke metalen

Kritieke metalen

Beperkte beschikbaarheid van kritieke metalen is een groeiend risico. Invest-NL participeerde in onderzoek naar de omvang van dit probleem en mogelijke oplossingsrichtingen.

Lees meer
Uniek ecosysteem voor fotonica

Uniek ecosysteem voor fotonica

Nederland heeft een uniek ecosysteem voor fotonicatechnologieën. EFFECT Photonics is in staat om complexe, volledig geïntegreerde fotonische chips te ontwikkelen.

Lees meer
Avantium kan nieuwe fabriek bouwen

Avantium kan nieuwe fabriek bouwen

De bouw van een nieuwe fabriek in Delfzijl zorgt voor verdere ontwikkeling en commercialisering van Avantium’s plantaardige, recycleerbare kunststof PEF.

Lees meer
Plastic terugwinnen uit huishoudelijk afval

Plastic terugwinnen uit huishoudelijk afval

Umincorp werkt de plastic afvalstromen van huishoudens op tot zuivere grondstoffen voor producenten van nieuwe plastic producten.

Lees meer
LeydenJar verbetert batterijen

LeydenJar verbetert batterijen

De innovatieve batterijtechnologie van LeydenJar zorgt voor batterijen met 70% meer energieopslagcapaciteit. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de actieradius van elektrische auto’s substantieel vergroot.

Lees meer
Duurzaam en gezond voedselsysteem

Duurzaam en gezond voedselsysteem

Het verduurzamen van onze voedselsystemen speelt een belangrijke rol in de transitie naar een carbonneutrale en circulaire economie. Het Business Innovation Program Food richt zich hierop.

Lees meer
Energieopslag makkelijker gemaakt

Energieopslag makkelijker gemaakt

Invest-NL heeft een standaardcontract ontwikkeld zodat batterijoperators die hun capaciteit niet volledig aan derden willen verhuren deze zelf kunnen managen.

Lees meer

Feiten & cijfers 2021

(in aantallen)

Bekijk alle kerncijfers

Business Development

Productontwikkeling
Gerealiseerd
in 2021
02020: 3
2
2020: 1
Propositiebegeleiding
Gerealiseerd
in 2021
02020: 5
5
2020: 4
Marktonderzoek
Gerealiseerd
in 2021
02020: 8
10
2020: 6
Waarvan gericht op een carbonneutrale en/of een circulaire economie

Capital

Investeringen
Investeringsaanvragen
ontvangen in 2021
02020: 422
Goedgekeurd
02020: 13
Gecommitteerd
02020: 10
11
Waarvan gericht op een carbonneutrale en/of een circulaire economie

Impact

Vermeden CO2 door portfoliobedrijven, toe te schrjiven aan Invest-NL (in ton)
02020: -*
R&D uitgaven van portfolio-bedrijven, toe te schrijven aan Invest-NL (x € miljoen)
02020: 15
Fte's werkzaam bij portfoliobedrijven, toe te schrijven aan Invest-NL
02020: 123
* Gestart met rapporteren per 2021.

Invest-NL doelen 2027

Bekijk het waardecreatiemodel
€ 1,7mld
Gecommiteerd kapitaal
€ 5mld
Gemobiliseerd kapitaal
65-70%
Aandeelhouderskapitaal in lijn met
EU Taxonomy

Groeien volgens plan

Naar strategie en voortgang

Onze ambities zijn groot en kwantitatief en kwalitatief moeten we groeien in ons vermogen om die ambities waar te maken. Dat doen we als volgt:

SDG focus Invest-NL

Meer materialiteit en impact

Materiële thema’s

Carbonneutrale economie

Carbonneutrale economie

Invest-NL investeert met als doel de mondiale opwarming binnen de 1,5 graden Celsius te houden. Wij hebben daarom afgelopen jaar investeringen gedaan in bedrijven die zich richten op reductie van GHG-emissies.

Lees meer
Circulaire <br>economie

Circulaire
economie

Samen met de transitie naar een carbonneutrale economie is ook de circulaire economie een prioriteit binnen het strategisch plan van Invest-NL.

Lees meer
Innovatie & ondernemerschap

Innovatie & ondernemerschap

Voor Invest-NL is innovatie een voorwaarde voor het versnellen van de grote maatschappelijk noodzakelijke transities. We willen investeren in bedrijven die echt transformatief zijn en de grenzen verleggen van hetgeen we kunnen.

Lees meer
Betere, betaalbare en toegankelijke zorg

Betere, betaalbare en toegankelijke zorg

Invest-NL richt zich op innovaties en initiatieven met maatschappelijke impact die substantieel bijdragen aan een gezondere samenleving.

Lees meer